Приемна на ОИЦ-Видин в Макреш

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 27 ноември 2020 г., петък, от 10:30 ч., във фоайето на читалище „Мито Марков“ в Макреш, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе приемна. В продължение на час и половина, при пълно спазване на противоепидимичните мерки, потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ.

ОИЦ
Видин