ОИЦ- БУРГАС ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ИТИ 2021-2027

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

Областен информационен център-Бургас организира информационна среща посветена на Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестици.

Събитието ще се проведе в рамките на обща кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в страната, целяща да  допринесе за успешното реализиране на Интегрираните териториални инвестиции в следващия програмен период и да съдейства за създаването на комуникационни връзки сред всички заинтересовани страни в процеса.

Събитието ще се проведе онлайн на 26 ноември 2020 г. от 11:00 ч. чрез платформата ZOOM. Участието не изисква предварителна регистрация.

За да се присъедините, последвайте предоставения линк: 

https://us04web.zoom.us/j/78616377885?pwd=bVFmRk8wOW84MEE5dmIzS2ZzcmI4UT09

ОИЦ
Бургас