ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
12:20 ч.

На 25.11.2020 г. (сряда), от 12:20 часа, в ПМГ„Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе онлайн публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на младите хора в ЕС, представяне на оперативните програми и програмата „Еразъм+“, с цел повишаване информираността сред младите хора и насърчаване на тяхното активно включване, и предоставяне на информация за предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП, и дейността и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково.

ОИЦ
Хасково