ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 26.11.2020 г. /четвъртък/, от 11:00 ч. в зала на Областен информационен център – Перник, екипът на ОИЦ ще проведе информационна среща за проактивна работа с представители на регионални печатни и електронни медии.

ОИЦ
Перник