ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА“ КЪМ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Дата на събитието
Време на провеждане
12:15 ч.

На 09.04.2021 г. (петък) от 12:15 часа, Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе онлайн информационна среща със студенти от специалност „Ландшафтна архитектура“ и преподаватели от Катедра “Екология, опазване и възстановяване на околната среда” към Лесотехнически университет – София. В рамките на събитието екипът на ОИЦ-София ще представи работни варианти на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. и Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Участниците ще бъдат запознати и с успешно реализирани проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на територията на областите София-град и София-област.

ОИЦ
София