ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОПИК 2014 - 2020 В БЛАГОЕВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 31 януари /четвъртък/ от 10.00 часа в Благоевград ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Срещата е част от информационна кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на ОПИК и се организира съвместно с Областен информационен център – Благоевград.

Информационната среща е открита и не се изисква предварителна регистрация от заинтересованите лица. Събитието ще се състои в зала „22-ри септември“, пл. „Георги Измирлиев“ 1, Благоевград.

ОИЦ
Благоевград