ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“ ВЪВ ВАРНА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Варна ще бъде домакин на Информационна среща за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Събитието ще се проведе на 15 януари  2019 г. (вторник), в зала на хотел „Черно море“ от 10.00 до 12.00 часа. Регистрацията започва в 9:30 часа.

Срещата е част от информационна кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на ОПИК.

ОИЦ
Варна