ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОПИК 2014 - 2020 В РУСЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 16 ( сряда)  от 10:00 часа в Пленарна зала на Община Русе ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Срещата е част от информационна кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на ОПИК и се организира съвместно с Областен информационен център – Русе.

Информационната среща е открита за всички заинтересовани. Регистрацията на участниците започва в 9.30 часа.

ОИЦ
Русе