Европейските средства в подкрепа на младите хора

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 13 февруари 2019 г. от 11.00 часа в залата на Областен информационен център – Габрово ще се проведе информационна среща със студенти от Технически университет – Габрово. В рамките на събитието те ще бъдат запознати с изпълнените проекти и възможностите за финансиране със средства от ЕСИФ в сферата на изучаваните от тях специалности.

ОИЦ
Габрово