ОИЦ-Пловдив стартира информационните събития през 2019 г. с посещение в с. Милево, община Садово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

Първото за 2019 г. информационно събитие на ОИЦ-Пловдив ще се състои на 25.02.2019 г. (понеделник) от 10:00 часа в с. Милево, община Садово. Експертите на ОИЦ ще разположат мобилен офис пред Кметството, находящо се на ул. „Първа“ № 1. Там жителите на Милево и съседните населени места ще имат възможност да получат информация и задават своите въпроси за актуалните процедури по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), предстоящите възможности през 2019 г. и услугите, които ОИЦ-Пловдив предоставя като част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) у нас. Успоредно с това, представители на Национална служба Съвети в земеделието - Пловдив ще осъществяват индивидуални консултации на открита приемна.

ОИЦ
Пловдив