ОИЦ-Пловдив организира информационен ден в с. Калояново

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 27.02.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в с. Калояново, община Калояново екипът на ОИЦ ще реализира информационно събитие като разположи мобилен офис пред Общинска служба „Земеделие“. Жителите на Калояново и съседните населени места ще могат да получат напълно безплатно информация за актуалните процедури по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), предстоящите възможности през 2019 г. и услугите, които ОИЦ-Пловдив предоставя като част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) у нас. Експертите на ОИЦ ще отговорят на всички въпроси на заинтересованите лица. Успоредно с това, и Национална служба Съвети в земеделието - Пловдив организира открита приемна за индивидуални консултации.

ОИЦ
Пловдив