Информационно събитие в подкрепа на читалищата

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 12 февруари 2019 г. от 10:30 в заседателната зала на Община Генерал Тошево, екипът на  Областен информационен център – Добрич ще проведе информационно събитие в партньорство с МИГ „Балчик – Генерал Тошево“.

По време на събитието ще бъдат представени възможности за финансиране на читалищата с европейски средства и ще бъдат разяснени и демонстрирани стъпките по подаване на проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Екипът на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ ще представи мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

ОИЦ
Добрич