Среща на тема „Европейски възможности за разширяване на бизнеса“, организира ОИЦ-Видин

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 20.02.2019 г. от 10,30 до 12,00 ч. в заседателната си зала на пл. „Бдинци“ 2 екипът на ОИЦ-Видин, със съдействието на Община Видин, ще проведе информационна среща на тема „Европейски възможности за разширяване на бизнеса“. Представителите на бизнеса от област Видин ще бъдат запознати с процедури „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и  „Умения“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Индикативните годишни работни програми на оперативните програми, чрез които се подкрепя дейността на бизнеса, също ще бъдат презентирани на срещата.

ОИЦ
Видин