Церемония „Първа копка” в Детска градина „Райна Княгиня” в Разград

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

Община Разград организира в петък, 15 февруари 2019 г. от 11:00 часа в двора на Детска градина „Райна Княгиня”, на ул. „Южен булевард” №48Б в гр. Разград, официална церемония „Първа копка” на обект „Детска градина „Райна Княгиня”, УПИ II – 58, кв. 619 по плана на гр. Разград, имот с идентификационен №61710.509.58 по КК на града”. Обектът се реализира в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

ОИЦ
Разград