ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 14.02.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Белослав ОИЦ-Варна ще се включи в информационен ден на Местна инициативна група „Аврен - Белослав“.

Той ще се проведе във връзка с текущия прием в ИСУН за проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.155 - 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

ОИЦ-Варна ще представи интерактивната книга с проекти, реализирани с европейско финансиране на територията на Област Варна.

ОИЦ
Варна