Новини от ОИЦ - Благоевград

22 сдружения на собственици от Благоевградска област са подали заявления за участие във втория етап на процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд до края на деня вчера. Най-голям до сега е броят на кандидатите от областния център – 11 на брой. Сдруженията на 9 сгради от Гоце Делчев също вече са подали документи за кандидатстване, както и по 1 в Сандански и Разлог. Подадените до вчерашния следобяд предложения за инвестиции в цялата страна са малко над 200.

Община Гоце Делчев подписа допълнително споразумение за удължаване с 3 месеца на проект „Грижа в дома в община Гоце Делчев“. Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд +.

Бюджетът на проекта се увеличава със 171 255,37 лв. и и общата му стойност става 856 276,86 лв. които 100 % са безвъзмездна финансова помощ.

Информационен форум на тема „Промени в климата – предизвикателства пред българската община“ събра в Благоевград представители на регионални институции и експерти от общински и областни администрации, отговорни за изпълнението на различни секторни политики - енергетика, води, транспорт, отпадъци, селско стопанство, околна среда, строителство.

Възможностите за кандидатстване с проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A „Гърция – България 2021 – 2027 г.“ бяха представени на информационен ден в Благоевград. Събитието се организира от  Управляващия орган и Съвместния секретариат на Програмата, в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството като национален орган.

Екипът на Областен информационен център – Благоевград взе участие в заседание на Областен съвет за хора с увреждания за Област Благоевград. По време на заседанието управителят на центъра Бисер Младенов представи процедура „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. Заседанието беше председателствано от заместник-областния управител на Област Благоевград г-н Крум Аргиров.

Има ли желаещи да се включат в Етап II на процедурата за подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, докога сдруженията на собственици /СС/ могат да подават заявления за участие и какви са основните изисквания към тях? Това бяха основните въпроси, дискутирани в ефира на Радио Благоевград. Гост в студиото беше експертът от Областен информационен център – Благоевград Елена Михова.

Екипът на Областен информационен център – Благоевград взе участие във встъпителна пресконференция по проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“. По време на събитието ръководителят на проекта Георги Ивановски представи заложените дейности, цели и очаквани резултати от реализирането на проекта.

Възможностите за финансиране на проекти чрез Европейските фондове при споделено управление през 2024 година представи екипът на Областен информационен център – Благоевград. В работната среща се включи целият кметски екип на Община Благоевград, експерти от дирекциите за европейски проекти, финанси, строителство и връзки с обществеността. Участие в срещата взе и екипът на Сдружение на Югозападните общини.

Най-големите възможности за кандидатстване с проекти пред община Благоевград през тази година ще предостави процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски

Прекрасен коледен подарък получиха днес всички ученици и учители в Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в Благоевград. В навечерието на най-светлия християнски празник беше осветен новопостроеният и изцяло оборудван физкултурен салон на училището.  Залата е построена със средства по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Партньорите по проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район – Floodguard“ представиха постигнатите резултати по време на заключителна пресконференция в Благоевград. Проектът се финансира по Програма ИНТЕРРЕГ Гърция България 2014-2020.