Новини от ОИЦ - Бургас

Напредъкът в усвояването на европейски средства в Област Бургас бе темата на срещата, в която взеха участие представители на Неправителствени организации и заинтересовани страни. В събитието бе обърнато внимание и на индикативното финансово разпределение на средствата през програмен период 2021 - 2027 г.

 На 24.10.2019 г. в залата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, град Бургас се проведе пресконференция по проект: „Закупуване, доставка, инсталация и пускане в експлоатация на бордови комплекти за обективен контрол на риболовната дейност, включително подготовка, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни”, по Договор за БФП BG14MFOP001-3.001-0013-C02 от 01.11.2018 г., финансиран от Оперативна програма „Морско дело и рибарство.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

Бургас стана част от информационната кампания на Министерството на културата по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Събитието се състоя в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“.

В рамките на мероприятието експерти от Министерството на културата представиха Условията за кандидатстване по програмата, а потенциалните бенефициенти имаха възможност да зададат въпросите си във връзка с кандидатстването и подготвянето на проектни предложения.

От 16 до 22 септември в Бургас ще се проведе Европейска седмица на мобилността. Тя се организира от Община Бургас и Областен информационен център, като тази година ще премине под наслов „Върви с нас в Бургас“.

Основната идея на инициативата е да се провокират жителите на града да се придвижват пеша, както и да се привлекат повече хора, които да карат колело и да използват градския транспорт. Това би допринесло за намаляване използването на личните автомобили, както и отделянето на по-малко вредни емисии във въздуха, за по-чиста околна среда.

В залата на Община Камено се проведе среща с представители на общинската администрация и граждани.

Акцент в събитието беше напредъкът в усвояването на европейски средства в Бургаска област, посредством посочените данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Участниците получиха информация и за индикативното разпределение на средствата по Оперативните програми за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

Процесът по изграждането на модерна анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас, вече е в ход. В момента тече процедурата по избор на проектант по дейностите за изграждане на съоръжението, като подадените оферти са две. Това съобщиха на пресконференция експерти, работещи по реализирането на проекта, сред които зам.-кметът на Бургас Руска Бояджиева и кметът на Поморие Иван Алексиев.

Община Бургас ще закупи нов кораб, който да изпълнява маршрути между петте пристанища - Сарафово, Бургас, Крайморие, Ченгене скеле и остров "Света Анастасия". Корабът ще плава по нов морски маршрут и ще спира на пристанищата, които са изградени по проекти със средства по оперативни програми.

Това стана ясно днес на брифинг, на който присъстваха министърът на транспорта Росен Желязков, кап. Живко Петров - директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, и кметът Димитър Николов.

Започна осъществяването на пореден трансграничен проект между Бургас и област Одрин в съседна Турция. Той се изпълнява в партньорство между Основно училище „Васил Левски“, кв. Горно Езерово и Основно училище в Селиулу, Одрин, Турция. Продължителността му е 15 месеца, а финансирането е по линия на  Програмата Interreg-ИПП за ТГС България – Турция.

Кметът даде своеобразен старт на проекта вместо с традиционната първа копка, с нетрадиционна снимка- заедно с екипа на библиотеката. Кадърът запечата за последно призрачната сграда на немското училище и презентационно пано, илюстриращо бъдещата визия на библиотеката.

На 30 Юли 2019 г., в град Царево, в сградата на Народно читалище „Георги Кондолов“, намираща се на адрес: ул. „Хан Аспарух“ 34, се проведоха две работни срещи с начални часове съответно 10:00 и 14:00 часа, от които една с представители на областна администрация Бургас и една с представители на общинска администрация гр. Царево. На работните срещи присъстваха и представители на заинтересованите страни, вкл. на местния бизнес, социални партньори и неправителствени организации.