Новини от ОИЦ - Видин

Жителите на Чупрене, Ружинци, Димово и Белоградчик с въпроси за ПРСР и предстоящите възможности за финансиране от ЕСИФ

Окрити приемни за възможностите за финансиране от Европейските фондове ще проведе във всички единадесет общини на областта екипът на Областен информационен център - Видин (ОИЦ-Видин). Потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране по Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС.

Всички събития ще се проведат на открито, в центъра на селищата, където ще е разположен информационния щанд на ОИЦ - Видин:

Десетки питания по процедурата още преди старта й.

Екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) ще съдейства на микро и малките фирми по процедурата за безвъзмездна помощ за преодоляване на последиците от коронавируса. В рамките на нормативно уредените си правомощия, служителите на центъра ще съдействат с информация и логистика на потенциалните бенефициенти от област Видин. Те ще могат да се запознаят и със спецификата и функциите на Иформационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), през която ще се кандидатства онлайн.

Екипът на Центъра продължава да популяриза възможностите за европейско финансиране, интерес към процедурите за бизнеса и ПРСР

Водещи бенефициенти на европейски средства са общините Видин, Белоградчик и ВиК-Видин. Бизнесът е привлякъл 34 милиона лева.

163 018 121 лева са договорените средства по Оперативните програми в област Видин (съгласно ИСУН), по-малко от една година преди края на втория програмен период. 149 договора от 94 бенефициента са сключени в периода 2014-2020 г., като безвъзмездната финансова помощ по техните проекти, осигурена от ЕСИФ и държавния бюджет на Република България, е в размер на 141 675 323 лева.

Успешна 2019 г. отчете днес на среща с медиите екипът на Областен информационен център-Видин. 460 човека са се включили в 28-те информационни събития на центъра през годината, като от тях 136 души са участниците във втория за годината цикъл, който се проведе от 2 до 17 декември 2019 г. и обхвана всички общини на област Видин. В двата цикъла са включени теми, насочени към най-актуалните потребности на местните общности – инфраструктурни възможности по ПРСР и ФМ на ЕИП; директните плащания – за земеделците; биоразнообразие по Натура 2000; новите моменти по ОП „Храни“.

Продължава вторият за годината цикъл от информационни срещи на Областен информационен център-Видин във всички общини на областта. Днес, в Белоградчик, представители на местната власт, неправителствения сектор и бизнеса се запознаха с актуалните възможности за финансиране от ЕСИФ.

С възможностите за финансиране от ЕСИФ ще се запознаят бенефициентите в девет от общините на област Видин

Продължава цикълът от информационни срещи на Областен информационен център-Видин във всички общини на областта. След информационните събития в Ружинци (11 септември 2019 г.) и Видин (21 ноември 2019 г.), бенефициентите в останалите девет общини от областта, също ще се запознаят с актуалните възможности за финансиране от ЕСИФ.