Новини от ОИЦ - Видин

 

Стартира първата за годината информационна кампания на ОИЦ Видин

С открити приемни в Чупрене и Ружинци, вчера, в Деня на Европа, екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) стартира първата за 2022 година информационна кампания за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Европейските фондове.

Открити приемни за възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) ще проведе във всички единадесет общини на областта екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, други източници за подкрепа от ЕС, както и за новия програмен период.

Равносметката за периода 2019 – 2021 година, през който се изпълняваше проектът, показва, че всички заложени индикатори са постигнати. Това беше отчетено на проведена днес пресконференция. Участие в нея взеха заместник-кметът на Видин по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова, управителят на Областен информационен център – Видин (ОИЦ) Мариела Савкова и Албена Начева, началник на отдел „Планиране, програмиране и инвестиции“ в общинската администрация и ръководител на проекта.

Земеделието, пчеларството, енергийната ефективност, подкрепата за бизнеса и чистия въздух – най-честите въпроси от гражданите

С въпроси за европейско финансиране за земеделието, пчеларството, енергийната ефективност, подкрепата за бизнеса и мерките за подобряване качеството на въздуха се обръщаха към екипа на ОИЦ-Видин граждани от единадестте общини на област Видин, посетители на откритите приемни на центъра. Днес, на среща с медиите, управителят на ОИЦ Мариела Савкова представи обобщение на въпросите на 130-те посетители на приемните.

С въпроси за земеделието и енергийната ефективност на обществени и частни сгради днес в Чупрене и Ружинци стартира цикълът от открити приемни за европейското финансиране на ОИЦ-Видин, който ще обхване всички общини на областта. На открито и при строго спазване на всички противоепидемични мерки гражданите на двете общини получиха информация за възможностите за финансиране от ЕСИФ и други източници за подкрепа.

Открити приемни за възможностите за финансиране от Европейските фондове ще проведе във всички единадесет общини на областта екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и други източници за подкрепа, както и да обсъдят проектните си идеи и намерения с екипа на ОИЦ.

Проект на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г. представи онлайн днес пред потенциалните бенефициенти и заинтересованите страни от област Видин и страната екипът на ОИЦ-Видин. Управителят на центъра Мариела Савкова посочи, че за екипа на ОИЦ е важно представянето на актуална и навременна информация за рамката на програмите за финансиране в новия период, каквато е Споразумението за партньорство (СП).

Над 202,5 милиона лева са инвестициите от ЕС в областта във втория програмен период, предолояването на негативните тенденции и развитието с европейска подкрепа трябва да продължи и в следващите седем години

Финансирането на стартиращ бизнес от Европейските фондове е един от водещите въпроси, които задават от началото на годината посетителите в офиса на Областен информационен център-Видин. Гражданите очакват безвъзмездна подкрепа или такава с по-нисък процент на съфинансиране от страна на кандидата за започване на бизнес в сферата на услугите и търговията. Висок интерес има и към стартиране на бизнес начинание в сферата на земеделието – чрез очакваните за отваряне мерки за млади фермери и малки стопанства.