Новини от ОИЦ - Добрич

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) – Добрич в партньорство с университета „Овидий“-Констанца (Румъния), университета  „Намък Кемал“-Текирдаг (Турция), Асоциация за биологично земеделие „Елкана“ (Грузия), Международен център за изследване и образование в областта на агробизнеса (Армения) и Anаtoliki-организация за местно развитие (Гърция) разработиха материали и инструменти свързани с климатоустойчиво земеделие<

По 48 895 лв. ще получат безвъзмездно 6 млади земеделски стопани от област Добрич. Общата подкрепа възлиза на 293 370 лв. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., по приема 2022 г. по процедура BG06RDNP001-6.011 подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

Одобрените млади производители ще развиват стопанствата си предимно в сектор „Плодове и зеленчуци“ на територията на общините Тервел, Балчик, Каварна и Генерал Тошево.

С европейско финансиране 52 земеделски производители ще модернизират стопанствата си. Сключените договори са на обща стойност 52,7 млн. лв., от които 25,6 млн. лв. са безвъзмездни средства, осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., по процедура BG06RDNP001-4.012 подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Областен информационен център - Добрич проведе събитие под надслов „Умея и ще успея“, част от Общата кампания на мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Чрез разнообразни мероприятия се популяризира дейността на информационния център, възможностите за професионално образование и обучение в област Добрич и се отбележа Европейската година на уменията 2023 г.

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) взе участие в среща на мрежите на територията на Област Добрич, организирана от Европа Директно Добрич. Присъстваха представители на Местните инициативни група „Добричка“ и „Тервел-Крушари“, Местна инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик", Бюро по труда - Добрич като Национална EURES мрежа и на Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски“ гр. Добрич, в качеството си училище - посланик на Европейския парламент. 

Официално стартира гласуването за трите най-добри клипа, участващи във видео конкурса „Умея и ще успея“, организиран от Областен информационен център – Добрич, част от Общата кампания на мрежата от 27-те областни информационни центрове в България.

Това ще стане с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 390 037 лв., 100% безвъзмездно финансиране.

Областен информационен център-Добрич стартира днес, 20 април 2023 г. онлайн видео конкурс „Умея и ще успея“. Инициативата е част от Общата кампания на мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Областен информационен център-Добрич ще проведе събитие под надслов „Умея и ще успея“, част от Общата кампания на мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Чрез разнообразни мероприятия ще бъдат популяризирани дейността на информационния център, възможностите за професионално образование и обучение в област Добрич и ще се отбележи Европейската година на уменията 2023 г.

Екипът на Областен информационен център – Добрич и експерти от Дирекция „Бюро по труда“ Добрич представиха пред медиите актуалните и предстоящи през 2023 г. процедури по програмите за програмен период 2021-2027 г., както и планираните подмерки по Програмата за развитие на селските райони.