Новини от ОИЦ - Кърджали

На проведената  информационна среща с жители на община Крумовград експертите от ОИЦ-Кърджали запознаха присъстващите с актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране.Най-голям интерес предизвикаха възможностите за финансиране на мерки за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, както и за поставяне на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.  Въпроси имаше и към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за финансиране на земеделски и неземеделски дейности.

На проведената  информационна среща с жители на община Черноочене експертите от ОИЦ-Кърджали запознаха присъстващите с актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране. Въпроси имаше  към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за финансиране на земеделски и неземеделски дейности.

Интерес към  възможностите за финансиране със средства, предоставени по Оперативните програми, проявиха присъстващите на информационната среща в община Ардино. Въпроси имаше и към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за финансиране на земеделски и неземеделски дейности.

На проведения изнесен информационен ден в община Кирково експертите от ОИЦ-Кърджали запознаха присъстващите с актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране. Най-голям интерес предизвикаха възможностите за финансиране на мерки за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, както и за поставяне на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Въпроси имаше и към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за финансиране на земеделски и неземеделски дейности.

На 26 юли 2022г. екипът на Областен информационен център-Кърджали проведе Ден на отворените врати в областния град. Гости на Центъра бяха представители на неправителствени организации, бизнеса, селскостопански производители, както и граждани с интерес към европейско финансиране на проектни идеи.

Eкипът на ОИЦ - Кърджали представи пред жители на община Крумовград успешни проекти с европейско финансиране, реализирани на територията на област Кърджали. Бенефициентите отправяха въпроси за възможностите за стартиране на собствен бизнес, както и за трудностите, които срещат при изпълнение на даден проект. Сред актуалните теми беше предстоящото стартиране на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. Очаква се критериите на операцията да бъдат одобрени от Комитета за наблюдение до края на месеца.

Eкипът на ОИЦ - Кърджали представи пред жители на община Черноочене успешни проекти с европейско финансиране, реализирани на територията на област Кърджали. Бенефициентите отправяха въпроси за възможностите за стартиране на собствен бизнес, както и за трудностите, които срещат при изпълнение на даден проект. Сред дискутираните теми беше и отворената в момента за кандидатстване подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Информационна среща с потенциални кандидати и заинтересовани лица проведе  Областен информационен център-Кърджали в община Ардино. Eкипът на ОИЦ  представи успешни проекти с европейско финансиране, реализирани на територията на областта. Бенефициентите отправяха въпроси, свързани с реализираните от тях проекти чрез различни Оперативни програми . Акцент на дискусиите бяха  трудностите, които те срещат при изпълнение на сключените договори.

Информационна среща с представители на администрацията, бизнеса и земеделски производители проведе днес Областен информационен център-Кърджали в община Кирково. Eкипът на ОИЦ  представи успешни проекти с европейско финансиране, реализирани на територията на областта. Бенефициентите отправяха въпроси, свързани с реализираните от тях проекти чрез различни Оперативни програми . Акцент на дискусиите бяха  трудностите, които те срещат при изпълнение на сключените договори. Представителите на администрацията бяха запознати и с бъдещия инструмент ИТИ и  дефинирането на интегрираните проекти. 

Областен информационен център – Кърджали отбеляза 9-ти май с изложба, показваща добри практики от реализирани проекти с европейско финансиране на територията на областта. Екипът на ОИЦ запозна посетителите с историята на създаване на Европейския съюз, ползите от членството на България в него и раздаде рекламни материали и брошури с европейска тематика.