Новини от ОИЦ - Ловеч

На 26.02.2024 г., от 11:00 часа, в залата на Община Тетевен се проведе последното за Област Ловеч обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ с водещ кандидат Медицински университет – Плевен и 27 партньори, вкл. 10 общини, между които и общините Ловеч, Троян и Тетевен; 9 болници; 2 университета; 1 професионална гимназия, 1 сдружение с нестопанска цел, 1 център за компетентност и 2 малки предприятия.

На 23 февруари 2024 г., от 11:00 часа в залата на Община Летница се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р.Осъм и нейните притоци“ с водещ кандидат Община Троян.

На 22 февруари 2024 г., от 18:30 часа, в залата на Община Троян, се проведоха публичните дискусии относно една от Концепциите за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/, по която Община Троян се явява в качеството си на водещ кандидат: ,,Създаване на Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания в община Троян“.

При голям интерес от страна на широката общественост в гр.Троян, на 22 февруари 2024 г. от 18:00 часа, в залата на Община Троян се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р.Осъм и нейните притоци“ с водещ кандидат Община Троян.

На 22.02.2024 г., от 17:30 часа, в залата на Община Троян се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ с водещ кандидат Медицински университет – Плевен и 27 партньори, вкл.

                На 21 февруари 2024 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет  в сградата на Община Ловеч се проведе второто от поредицата обществени обсъждания на Концепции за ИТИ /КИТИ/ от област Ловеч, преминали успешно етапа на проверка административно съответствие и допустимост /АСД/. Това е една от двете КИТИ, за които Община Ловеч е водещ кандидат и която е некомбинирана концепция с финансиране по Програма ,,Околна среда” на обща инвестиционна стойност 3 078 550 лв.

На 21 февруари 2024 г., от 11:00 часа в залата на Общински съвет – Ловеч се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р.Осъм и нейните притоци“ с водещ кандидат Община Троян.

При широк обществен интерес приключи първото обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ с водещ кандидат Медицински университет – Плевен и 27 партньори, вкл. 10 общини, между които и общините Ловеч, Троян и Тетевен; 9 болници; 2 университета; 1 професионална гимназия, 1 сдружение с нестопанска цел, 1 център за компетентност и 2 малки предприятия. Събитието се проведе на 20 февруари 2024 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет – Ловеч в сградата на община Ловеч.

На 14.02.2024 г. от 10:00 ч. в офиса на Областен информационен център – Ловеч на ул.„Търговска“ № 29, Барокови къщи, се проведе пресконференция с представители на местни и национални медии, на която екипът на Центъра анонсира предстоящи публични обсъждания на Концепции за Интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ от област Ловеч. Публичните обсъждания ще се проведат в периода 20.02 – 26.02.2024 г.