Новини от ОИЦ - Ловеч

     На 28 септември 2022 г. от 14:00 ч. в залата на Областен информационен център - Ловеч, Барокови къщи, се проведе работна среща между екипите на ОИЦ-Ловеч и  Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) – териториален офис Ловеч.

На 28 септември 2022 г. от 11:00 ч. в гр. Ловеч, ул. “Акад. Иширков“ №10, ет.4 се проведе работна среща на екипа на ОИЦ - Ловеч с Директора и служители от Дирекция „Бюро по труда“ – Ловеч.

Експертите от ОИЦ - Ловеч предоставиха на участниците в срещата информация за актуални и предстоящи програми, мерки и процедури за финансиране на проектни идеи с европейски средства както за бизнеса, така и за институции, администрации и граждани от област Ловеч.

На 27 септември 2022 г. Областен информационен център – Ловеч взе участие в организираната от Дирекция „Бюро по труда“ – Ловеч обща трудова борса.  

На 13 септември 2022г. от 11:00 ч. в гр. Троян на ул. „Радецки“ №30 (пред поликлиниката) се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-5.002-0028 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С УМСТВНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ГР. ТРОЯН“, на която присъстваха Кметът на Община Троян – госпожа Донка Михайлова, Областният управител на Област Ловеч – инж. Светослав Славчев, представители на фирмите изпълнители, представители на ОИЦ-Ловеч и  граждани.

Това стана ясно днес, 25.07.2022 г., на информационна среща, проведена в залата на Областен информационен център Ловеч в Барокови къщи в рамките на проект „Патронажна грижа + в Община Ловеч”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0130 от 25.05.2021 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”.

ОИЦ – Ловеч със заключително събитие в град Ловеч
На 21.06.2022 г. Областен информационен център – Ловеч проведе последното информационно събитие за тази година в областния град Ловеч.

На 16.06.2022 г. Областен информационен център – Ловеч проведе в град Луковит поредното събитие на открито в общините от Област Ловеч на тема: „На границата между два периода – ключови промени в кохезионната политика през периода 2021 -2027 г.“. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч, разположен на централния площад пред сградата на НЧ „Съзнание-1895г.“, бе посетен от 17 души, сред които представители на общинска администрация, местното читалище, бизнеса, земеделски производители и граждани.

На 14 юни 2022 г. Областен информационен център – Ловеч проведе публично информационно събитие на открито в град Тетевен. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч беше разположен на центъра в периода 10:30 – 12:30 ч. Оживена и интересна беше срещата ни с местните жители. Приемната посетиха 20 души, сред които представители на общинска администрация, местния бизнес и граждани 

Изнесеното събитие на ОИЦ-Ловеч беше на тема „На границата между два периода - ключови промени в кохезионната политика през периода 2021-2027 г.“.

          Областен информационен център – Ловеч проведе на 09.06.2022 г. в град Априлци петото от цикъла информационни събития на открито в общините от Област Ловеч на тема: „На границата между два периода – ключови промени в кохезионната политика през периода 2021 -2027 г.“. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч, разположен на централния площад в кв. „Ново село“, пред сградата на НЧ „Светлина-1895г.“ в часовия интервал   10:30 - 12:30, бе посетен от 23 души, сред които представители на читалища, местния бизнес, земеделски производители и граждани.