Новини от ОИЦ - Перник

Актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) представи Областният информационен център – Перник на информационни дни, проведени на териториятата на общинските центрове в областта. Кампанията завърши със среща в гр. Трън, на която присъстваха представители на общинската администрация на пограничната община.

В гр. Земен бе проведена информационна среща, организирана от екипа на ОИЦ – Перник. Фокус на срещата бе предоставяне на информация относно актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

В гр. Брезник бе проведена информационна среща от екипът на ОИЦ – Перник. Фокус на срещата бе предоставяне на информация относно актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

В рамките на провежданата информационна кампания, екипът на ОИЦ – Перник се срещна със земеделски производители  и представители на бизнеса от Ковачевци. Фокус на срещата бе предоставяне на информация относно актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

ОИЦ – Перник проведе информационна среща в гр. Радомир, посветена на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

С информационна среща в областния град ОИЦ – Перник започна информационна кампания, която е посветена на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Целта на поредицата срещи е да се повиши осведомеността на населението и потенциалните бенефициенти, които имат възможност да получат навременна, конкретна и изчепателна информация, насочена към програмите, които ще бъдат изпълнявани през програмен период 2021 - 2027 г.

На среща за проактивна работа с представители на регионалните електронни и печатни медии, екипът на Областния информационен център – Перник представи актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и кандидатстване по подхода Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

В Тържествената зала на Минна дирекция Областният информационен център – Перник, съвместно с Областна администрация, проведе информационна среща за представяне на процедура BG16FFPR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ).

В Общински дворец на културата в миньорския град бе проведено информационно събитие, организирано от Областния информационен център – Перник. Във форума, който бе посветен на честването на Деня на обединена Европа 9-ти май, взеха участие Илинка Никифорова - зам. областен управител, Стефан Кръстев - зам. кмет на гр. Перник, възпитаници и преподаватели от средни училища в гр. Перник.

Инж. Иван Искренов – ръководител на проекта „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2022 – 2023 г.“ откри събитието и приветства участниците и гостите.

Вече 11 години Областният информационен център – Перник е утвърден източник на информация за проекти и програми по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това стана ясно на регулярна среща с представители на електронни и печатни регионални медии.