Новини от ОИЦ - Плевен

   Плевенското предприятие „Ваптех” ЕООД проведе на 27 септември 2019 г. информационен ден, за да представи изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP002-3.002-0049-C01 „Повишаване на енергийната ефективност във „Ваптех" ЕООД”, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта е 3 541 907.00 лв.

Представители на читалища в областта, на неправителствени организации и културни дейци посетиха информационната среща в Плевен за представяне на програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Събитието откри заместник-министърът на културата Амелия Гешева, която насочи вниманието към възможностите, които Програмата ще предоставя в периода до 2024 година.

Три големи плевенски предприятия и едно червенобрежко подобряват енергийната си ефективност с подкрепа от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по четирите договора по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ възлиза на близо седем милиона лева.

Три големи предприятия от Плевен и едно от Червен бряг подобряват енергийната си ефективност с подкрепа от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Те ще получат общо почти седем милиона лева безвъзмездна финансова помощ, ако успешно изпълнят проектите си по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Към момента вече са изплатени малко над три милиона лева. Освен заявената помощ, фирмите трябва да инвестират и собствени средства в същия размер.

   Националната кампания за 2019 г. на Мрежата от 27 Областни информационни центъра в страната, част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“, насърчи младите хора да бъдат креативни, да мислят новаторски, да влязат в ролята на млади предприемачи.

     Близо 14 млн. лева безвъзмездна финансова помощ са инвестирани в Плевен за реконструкция и обновяване на 30 обекта в града. Сред тях са Градската градина, Водната каскада, пл. „Стефан Стамболов“, пет детски и спортни площадки, пет пешеходни моста и 17 улици.

       Пречиствателната станция за отпадни води, разположена до село Божурица (община Долна Митрополия), ще бъде реконструирана и модернизирана с инвестиция от почти 28 милиона лева по проекта за интегриран воден цикъл

Екипът на ОИЦ – Плевен обяви началото на Националната кампания на мрежата от Областни информационни центрове за 2019 г., част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“ и в област Плевен

Търсят се мотивирани, иновативни и изобретателни младежи с идеи и предприемаческо мислене: Учениците от област Плевен на възраст между 14 и 18 години могат да се състезават в онлайн конкурса „Имам бизнес идея!“, организиран от мрежата от Областни информационни центрове в страната.

На 15 април 2019 г. се проведе първата пресконференция по новия проект на ОИЦ – Плевен, която набеляза основните задачи и цели на екипа до края на 2021 г.