Новини от ОИЦ - Пловдив

Три населени места посетиха експертите на ОИЦ-Пловдив през тази седмица. Домакин
на първото за седмицата информационно събитие, състояло се на 20.06, бе град Лъки.
На следващия ден (21.06), мобилен офис беше разположен в град Калофер, община
Карлово, а на 22.06 жителите на град Брезово имаха възможността да зададат своите въпроси,
свързани с европейско финансиране, на експертите от Областния център. Близо 50 души
посетиха откритата приемна на ОИЦ по време на мероприятията в трите населени места от

Събитието се проведе вчера на 5-и април от 10:00ч. в Пловдивски Панаир, Конгресен Център. Освен експерти от Областен център – Пловдив, в мероприятието взеха участие още 33 компании, които представиха на заинтересованите младежи актуални възможности за кариера и стаж. През целия ден до 16:00 ч. студенти и млади специалисти се срещаха на живо с представителите на водещи работодатели в гр. Пловдив и получаваха повече информация за техните свободни работни и стажантски позиции, както и за работата в компанията.

Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия за периода 2021-2027 бе представено днес (02.12.2021г.) на онлайн събитие, организирано от Областен информационен център – Пловдив във фейсбук.

На 31 октомври (неделя) Областен информационен център – Пловдив, съвместно със Сдружение „БГ Бъди активен“, организира за гражданите и гостите на града събитие, посветено на зелените инициативи на Европейския съюз.  На разположения пред централна поща мобилен офис на ОИЦ - Пловдив се спряха десетки минувачи, които имаха възможност да получат отговори на въпроси относно инициативи и мерки, свързани с опазване на околната среда, екология и зелени инициативи на Европейския съюз.

Насърчаването на земеделските стопанства и развиването им от младите хора бе водеща тема за жителите на градовете Сопот (на 05.10.2021 г.), Раковски (на 06.10.2021 г.), Първомай (на 07.10.2021 г.) и с. Калояново (на 08.10.2021 г.) по време на срещата им с представители на ОИЦ - Пловдив. Мярката „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще стартира тази есен и ще даде възможност на регистрирани земеделски производители и предприятия да кандидатстват за увеличаване на обработваемата си площ, закупуване на сгради и селскостопанска техника.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, в качеството му на оператор за обособена територия – област Пловдив и бенефициент по процедура BG161М1ОР002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на ОПОС 2014-2020 г., изпълнява проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“. Основната цел на проекта е подобряване на съществуващите системи за управление на питейните и отпадъчните води на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.

Днес, 16.04.2021 г., по време на информационен ден в град Стамболийски, експертите от ОИЦ-Пловдив представиха пред граждани и заинтересовани страни възможностите за подкрепа по програмите за земеделски производители към Държавен фонд „Земеделие“.

На 11.01.2021 г., от 11:00 ч., в производствената база на „Ревюел“ ООД, намираща се на ул. „Братя Бъкстон“ N 167, гр. Пловдив, ще се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за стартиране изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0255 „Подобряване на производствения капацитет на „Ревюел“ ООД“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-0255-C01 от 20.12.2020 г. между Министерство на икономиката и „Ревюел“ ООД.

Днес, 30 декември 2020 г. от 11:30 ч. Областен информационен център – Пловдив проведе онлайн работна среща с представители на местни, регионални и кореспонденти на национални медии от област Пловдив на теми: „Отчет на дейността на Областен Информационен център – Пловдив за 2020 г.“ и „Актуални възможности за финансиране по икономически и социални мерки за справяне с последствията от пандемията COVID – 19“