Новини от ОИЦ - Пловдив

Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) бяха представени на информационна среща от експертите на Областен информационен център – Пловдив, в качеството си на членове на Звеното за медиации към Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион (ЮЦР). На срещата присъстваха представители на общински администрации, бизнеса, неправителствени организации, експерти от ОИЦ-Пазарджик, както и представители на отдел ЮЦР към главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към МРРБ.

Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) за по-сериозно сътрудничество между различни заинтересовани страни – общини, представители на национални институции, местни общности, бизнес, НПО, научни среди и гражданско общество ще са водещ инструмент, по който ще може да се кандидатства за европейско финансиране през настоящия програмен период 2021-2027 г., това стана ясно днес по време на събитие, организирано от  Областен информационен център – Пловдив.

Игри с публиката и демонстрации на различни таланти и умения събраха десетки минувачи и гости на града на събитието „Умения за успех“ в Цар Симеоновата градина в Пловдив. Инициативата е на мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) и се реализира по повод Европейската година на уменията 2023 г., чрез която Европейската комисия се стреми да даде нов тласък на ученето през целия живот като бъдат популяризирани възможности, проекти и дейности за развитие на нови умения.

Стотици пловдивчани и гости на града празнуваха деня на любовта и виното на 14.02.2023г. в Дом на културата „Борис Христов“ със специална програма, организирана от Областен информационен център - Пловдив. Експертите на ОИЦ посрещаха на позициониран открит щанд всички, дошли да гледат премиерата на представлението „С гръб към залеза“. Събитието даде възможност на десетки заинтересовани граждани и потенциални бенефициенти да се запознаят с актуалните и очаквани процедури за безвъзмездна финансова помощ през 2023 г.

На 30.01.2023 г. в зала на община Перущица, експертите на ОИЦ – Пловдив проведоха информационна среща с представители на общинската администрация, на която бяха дискутирани актуалните процедури по Програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Грижа в дома“ и „Бъдеще за децата“, с  краен срок за кандидатстване – 20.02.2023 г. Беше представена и предстояща по Програмата процедура „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ - с очаквана дата за обявяване през месец май тази година.

На 25.11.2022 г., от 10:00 часа, в голяма конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“ в гр. Пловдив, Областен информационен център – Пловдив проведе информационно събитие, част от информационната кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022г.,  посветена на новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г. и популяризиране на националната законодателна рамка за новия програмен период. Събитието посетиха над 30 граждани, представители на местната власт, бизнеса, медии и други заинтересовани страни.

В рамките на първата половина на месец ноември 2022 г., експертите на Областния информационен център посетиха четири населени места, с което успешно завършиха годишната си информационна кампания по населените места от област Пловдив.  

На 02.11.2022 г. се проведе първото за месеца събитие в град Раковски, където експертите на ОИЦ позиционираха мобилна приемна в центъра на кв. Секирово и информираха гражданите за актуални и предстоящи процедури за финансиране на проекти по Програмите, съфинансирани от ЕС.

Три населени места посетиха експертите на ОИЦ-Пловдив през тази седмица. Домакин
на първото за седмицата информационно събитие, състояло се на 20.06, бе град Лъки.
На следващия ден (21.06), мобилен офис беше разположен в град Калофер, община
Карлово, а на 22.06 жителите на град Брезово имаха възможността да зададат своите въпроси,
свързани с европейско финансиране, на експертите от Областния център. Близо 50 души
посетиха откритата приемна на ОИЦ по време на мероприятията в трите населени места от

Събитието се проведе вчера на 5-и април от 10:00ч. в Пловдивски Панаир, Конгресен Център. Освен експерти от Областен център – Пловдив, в мероприятието взеха участие още 33 компании, които представиха на заинтересованите младежи актуални възможности за кариера и стаж. През целия ден до 16:00 ч. студенти и млади специалисти се срещаха на живо с представителите на водещи работодатели в гр. Пловдив и получаваха повече информация за техните свободни работни и стажантски позиции, както и за работата в компанията.

Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия за периода 2021-2027 бе представено днес (02.12.2021г.) на онлайн събитие, организирано от Областен информационен център – Пловдив във фейсбук.