Новини от ОИЦ - Пловдив

Днес, 16.04.2021 г., по време на информационен ден в град Стамболийски, експертите от ОИЦ-Пловдив представиха пред граждани и заинтересовани страни възможностите за подкрепа по програмите за земеделски производители към Държавен фонд „Земеделие“.

На 11.01.2021 г., от 11:00 ч., в производствената база на „Ревюел“ ООД, намираща се на ул. „Братя Бъкстон“ N 167, гр. Пловдив, ще се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за стартиране изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0255 „Подобряване на производствения капацитет на „Ревюел“ ООД“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-0255-C01 от 20.12.2020 г. между Министерство на икономиката и „Ревюел“ ООД.

Днес, 30 декември 2020 г. от 11:30 ч. Областен информационен център – Пловдив проведе онлайн работна среща с представители на местни, регионални и кореспонденти на национални медии от област Пловдив на теми: „Отчет на дейността на Областен Информационен център – Пловдив за 2020 г.“ и „Актуални възможности за финансиране по икономически и социални мерки за справяне с последствията от пандемията COVID – 19“

Днес, 10 декември, ОИЦ - Пловдив проведе онлайн информационно събитие във Facebook на тема „Прилагане на новия регионален подход в България през програмен период 2021 – 2027 г. и изпълнение на Интегрирани териториални инвестиции“. Днешното събитие бе част от общата кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в цялата страна за 2020 година, която се реализира в периода 16 ноември – 15 декември 2020 г.

Граф Игнатиево, община Марица, бе домакин на последното публично информационно събитие за годината от разяснителната кампания на ОИЦ-Пловдив. Мероприятието се състоя вчера, на 03 ноември и протече под формата на открита приемна, позиционирана пред сградата на общината.

Няколко дни по-рано, експертите на ОИЦ консултираха гражданите и в следните населени места:

Днес (01 октомври) експертите на Областен информационен център Пловдив взеха участие в церемония по „Първа копка“ и откриваща пресконференция за представяне целите и дейностите по проект: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря” в гр. Хисаря.

На 18.08.2020 г. в Дом на културата „Борис Христов“, Областен информационен център – Пловдив проведе обучение с над 60 бенефициенти от Област Пловдив, относно отчитане на договори по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на последствията от пандемията COVID – 19”. Поканени в събитието бяха всички микро и малки предприятия, получили помощта от до 10 000 лв. по процедурата.

Девет населени места бяха посетени от експертите на Областен информационен център – Пловдив в рамките на девет работни дни. По-голямата част от събитията се проведоха на открито под формата на изнесена приемна при съблюдаване на всички изисквания за безопасност, свързани с  COVID-19.

Областен информационен център – Пловдив проведе среща с директори и педагогически специалисти от училища и детски градини в общините Асеновград, Кричим и Раковски. Над 50 души заети в сферата на образованието посетиха проведените срещи - на 17 февруари в община Асеновград, а на 27 и 28 – в общините Кричим и Раковски. Експерти на Центъра представиха отворени и планирани процедури за прием на проектопредложения по оперативните програми, заложени в индикативните годишни работни програми за 2020г.