Новини от ОИЦ - Сливен

Приключи благоустрояването на прилежащите площи към жилищни блокове № 20, 31, 32, 33, и 37  в кв. „Българка“ в Сливен. Дейностите са реализирани по проект „Подобряване на градската среда на Сливен – етап 2“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел бе да се създадат естетични, достъпни и зелени междублокови пространства с места за отдих, срещи и спортни занимания на хора от различни възрастови и социални групи.

Информационен форум в подкрепа на малкия и среден бизнес се проведе днес в Сливен. Акцент на срещата бяха новите продукти на Българската банка за развитие в помощ на малките и средни предприятия.

Събитието в зала „Май“ откри заместник-кметът по икономическото развитие инж. Стоян Марков, който от името на кмета Стефан Радев поздрави участниците в днешната среща, като им пожела успех и ползотворни начинания.

Екипът на Областен информационен център – Сливен проведе открита приемна с изнесен информационен щанд.

Всички заинтересовани лица и потенциални бенефициенти получиха подробна информация за възможностите за финансиране на проекти с европейски средства. Интересът сред посетителите бе насочен основно към условията за предоставяне на безвъзмездна помощ на микро и малки предприятия, стартиране на самостоятелна стопанска дейност и осигуряване на заетост за икономически неактивни лица на пазара на труда.

Кметът Стефан Радев откри днес два нови социални центъра в Сливен, чието строителство започна преди година.  Единият център е за грижа за лица с психични разстройства, а другият – за грижа за лица с умствена изостаналост. Кметът заяви, че Община Сливен има една от най-добре развитите социални системи в България.

Днес, по повод Деня на младежкото самоуправление, ученици заеха местата на екипа на Областен информационен център – Сливен.

Младите хора се включиха активно в работния процес и се запознаха отблизо с основните дейности и задачи, които Центъра изпълнява.

Симона Василева от ППМГ „Добри Чинтулов“ пое функциите на управителя на ОИЦ – Сливен Весела Омайникова, а Силвия Димитрова от СУ „Пейо Яворов“ зае мястото на Даниел Бойчев, експерт „Информационно обслужване и услуги“.

Приключи изпълнението на строителните дейности по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Община Сливен бе отличена с награда в категорията „Най-отговорен поглед в бъдещето“ от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ за 2021 г. Престижната награда връчи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Нина Стоименова на годишното информационно събитие на оперативната програма, състояло се в Бургас.

Община Сливен продължава да разширява обхвата на предоставяните социални услуги. От днес стартира изграждането на още два социални центъра в града - Център за временно настаняване на бездомни лица и Кризисен център за жертви на домашно насилие. Те ще се намират в района на централната поща в Сливен.

Актуални данни, дейности и бъдещи политики на Община Сливен бяха сред темите на днешната онлайн среща във връзка с подготовката на Териториалните планове за справедлив преход за областите с въглеродно интензивна икономика в България. Планът за всеки регион следва да представя социалните, икономически и екологични предизвикателства, произтичащи от постепенното преустановяване на дейностите, свързани с изкопаемите горива.

Със символична първа копка, стартира изпълнението на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат изградени два центъра за социални услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост.

Новите структури се създават в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г., във връзка с изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа.