Новини от ОИЦ - Смолян

Регионална стопанска камара – Смолян стартира изпълнението на нов проект с акроним SCOPE (Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ "Балкани-Средиземно море 2014-2020“ със срок на реализация до септември 2021 г. Партньорите са общо 8 организации от 3 страни (Албания, България, Гърция). Основната цел на проекта е подобряване състоянието на сухопътния товарен транспорт в региона на Балканите и Средиземно море.

Днес, 12.11.2019 г., в офиса на Областен информационен център - Смолян (ОИЦ) се проведе среща с представители на местни и регионални медии.

Екипът на ОИЦ - Смолян запозна присъстващите с възможностите, които предоставя Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Демонстрирани бяха функционалните възможности, които предлага ИСУН 2020 и модулите:

На 29.10.2019 г. в град Чепеларе се проведе заключителна работна среща по проект BG05M9OP001-2.010-0284-C01 „Шанс за по-добър живот в община Чепеларе”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 29 октомври 2019 г. /вторник/, от 11:00 ч., в семеен хотел „Метеор“, гр. Чепеларе, ОИЦ – Смолян проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране.

На 18 септември 2019 г. /сряда/, от 10:30 ч. до 12:00 ч., пред сградата на Туристически информационен център - Доспат, ОИЦ – Смолян проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране.

На 19.09.2019 г., в Смолян Европейски информационен център „Европа Директно” Смолян проведе среща-дискусия, посветена на политиката на сближаване на ЕС – „Разкази отвъд табелата „Съфинансирано от ЕС”.

Управителят на ОИЦ – Смолян, г-жа Цветанка Генчева представи дейността на центъра, както и кохезионната политика на ЕС за новия програмен период, a представители на областна и общинска администрации, Асоциация на Родопските общини, ОУТР „Родопи“ и Регионална инспекция по околна среда и водите разказаха за реализираните от тях ключови проекти, получили европейско финансиране.

Община Златоград кани всички заинтересовани да вземат участие в пресконференция за оповестяване стартирането на проект №BG16RFOP001-2.002-0031 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия Касабови" и "Текстилски блок", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-4.

Община Златоград кани всички желаещи да присъстват на пресконференция за оповестяване началото на проект №BG16RFOP001-2.002-0017 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради -  "Саралийски", "Пехливанови", "Хаджиеви", "Зюмбюл", "Сватеви" и блокове №190, №195 А, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-3.

Пресконференцията ще се проведе на 20 септември 2019 г. (петък), от 18.00 часа, в гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов", малката зала на втория етаж в ОНЧ „Просвета - 1908”.

Община Златоград кани всички жители и гости на Златоград на пресконференция за оповестяване началото на проект №BG16RFOP001-2.002-0016 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", "Бочукови-Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия дом", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-2. Събитието ще се проведе на 20 септември 2019 г. (петък), от 17:30 часа, в гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов", малката зала на втория етаж в ОНЧ "Просвета - 1908".

Община Златоград кани всички жители и гости на Златоград на пресконференция за оповестяване стартирането на проект №BG16RFOP001-2.002-0015 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради -  "Станко и Даниел Пееви", "Орфей", "Мила" и блокове №174, №177, №189, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-1.

Събитието ще се проведе на 20 септември 2019 г. (петък), от 17.00 часа, в гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов", малката зала на втория етаж в ОНЧ „Просвета - 1908”.