Новини от ОИЦ - София

На 22 април 2024 г.  Областен информационен център - София, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие на Югозападен регион, проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции № BG16FFPR003-2.001-0048 „Софийска област - туптящото сърце на България-ритъмът на бъдещето “ в три общини - община Долна баня, община Костенец и община Ихтиман.

На 18 април 2024 г.  в зала „Ботевград“ в гр. Ботевград, Областен информационен център - София, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие на Югозападен регион, проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции  BG16FFPR003-2.001-0148 „Зелен и социален Югозападен регион“.

В периода 18-30 април 2024 г. Областен информационен център – София-град и София-област, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Югозападния регион, започва провеждането на публични обсъждания на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции, преминали етапа на оценка на административно съответствие и допустимост. 8 са концепциите за ИТИ от София област, които успешно преминаха този етап.

На 28 март 2024 г. Областен информационен център – София взе участие в регионална конференция, организирана от Българската телеграфна агенция по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ в Самоков. По време на събитието бяха дискутирани новостите за програмен период 2021 – 2027 г. и постигнатите резултати през предходния период 2014 – 2020 г. Горан Беремлийски – експерт в ОИЦ - София, представи актуална информация за европейските средства, инвестирани в различни сектори на икономиката и обществения живот на територията на 22-те общини от Софийска област.

На 23.01.2024 г. в офиса на ОИЦ – София се проведе среща между експертите на Центъра и д-р Теменужка Златанова, главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Министерството на труда и социалната политика.

На 22 декември екипът на ОИЦ – София отчете дейността си по проект № BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 12 декември в 14:00 ч. в конферентната зала на ОИЦ – София се проведе работна среща с медиите, на която бяха представени резултатите от дейността на ОИЦ – София по проект № BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от ОП „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 12  декември в зала „Академик Мако Даков“ на Лесотехнически университет се проведе информационна среща на Областен информационен център - София с възпитаници на университета и техни преподаватели. Експертите на ОИЦ - София разказаха на присъстващите какви са стъпките за обличане на една идея в проектно предложение. Как да се премине през изпълнение и отчитане, след спечелването на подаденото проектно предложение.

Националната агенция за приходите е изплатила над 129 млн. лв. на близо 7000 дружества, като безвъзмездна помощ за преодоляване на последиците от COVID 19. Помощта за фирмите е предоставена в изпълнение на проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от НАП“, който приключва в края на декември.

На 30 ноември в сградата на Лесотехническия университет се проведе информационна среща на Областен информационен център - София със студенти от специалност „Ландшафтна архитектура“ и техните преподаватели. Експертите на ОИЦ – София разказаха на младежите от какви експертни услуги могат да се възползват те при бъдещи свои проектни идеи. Студентите бяха запознати също с отворените и предстоящите процедури по програмите в рамките на Европейските фондове при споделено управление и Националния план за възстановяване и устойчивост.