Новини от ОИЦ - Стара Загора

В последния ден на месец Февруари в Стара Загора се проведе конференция на тема „Преход на възможностите – Стара Загора“. Събитието бе организирано от „Бранд Медия България“ ЕООД и Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) в Стара Загора, а домакин бе Тракийски университет.

Конференцията имаше за цел да бъде продължено информирането и ангажирането на местната общност в диалога за трансформация на икономиката към въглеродна неутралност, както и да бъдат представени положителните резултати от мерките на политиката на сближаване в област Стара Загора.

Управителят на Областния информационен център (ОИЦ) - Стара Загора Радка Тилева взе на 22 февруари 2024 г.  участие в проведената в Казанлък поредна местна конференция по проекта „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, изпълняван от Българската телеграфна агенция (БТА). Участие в събитието взеха още областният управител на Стара Загора Ива Радева, кметът на община Казанлък Галина Стоянова и Веселина Димитрова, старши експерт „Стратегическо планиране“ в отдел „Образование и стратегическо планиране“ в община Казанлък.

Успешни европроекти в община Стара Загора и нови предстоящи за изпълнение обсъдиха участниците в местната конференция по проекта „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която се състоя днес в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Стара Загора.

На 20 декември в конферентната зала на Бест Бутик хотел в Стара Загора се проведе заключителна пресконференция по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.

Със символична церемония по „прерязване на лента“ беше официално закрит строителният обект по проекта на “Водоснабдяване и канализация” (ВиК) ЕООД  в Стара Загора. Церемонията се състоя на пречиствателната станция за отпадъчни води.

На 12.12.2023 г.  на Централна помпена станция Казанлък (срещу Института по розата и етеричномаслените култури) беше закрит СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.

Екипът на Областен информационен център – Стара Загора проведе заключително събитие, по повод своята дейност през последните две години с представители на местни, регионални и национални медии от областта. Събитието се състоя  в офиса на центъра на ул. „М. М. Кусев“ №9, град Стара Загора.

Радка Тилева, управител на ОИЦ – Стара Загора приветства присъстващите с добре дошли и им благодари за това, че за пореден път представителите на местните медии доказват подкрепата си към това което прави през годините екипът на центъра.

На 29 ноември (сряда), екипът на ОИЦ – Стара Загора взе участие в регионална работна среща на обществените библиотеки и партньорски организации от област Стара Загора, която се състоя в сградата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора. Тема на събитието бе: „Социалната роля на обществената библиотека“.

В Чирпан официално беше обявено приключването на строителните дейности по мащабния ВиК проект, който обхваща още Стара Загора, Казанлък и Раднево, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по процедура за директно предоставяне с конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.

На 21 ноември, на тържествена церемония беше официално открита напълно обновената железопътна гара в Стара Загора.

Обновяването започна през юли 2020 година и е част от проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“, който се осъществява с финансиране от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Стойността на проекта е близо 10 млн. лева.