Новини от ОИЦ - Търговище

Над 2 500 деца и родители са ползвали услугите по проект „С грижа за теб“, реализиран от Община Търговище по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Услугите, между които и мобилни, са предоставяни в два центъра в Комплекса за здравни и социални услуги в общността (КЗСУО) на ул. „Росица“ №2 в гр. Търговище.

Проектът е с продължителност 86 месеца, до края на септември 2023 г. Общата стойност на дейностите - 1,7 млн. лв., от които 85%  европейско финансиране.

Над 30 жители и гости на град Попово се включиха на 15 септември в изнесената приемна на Областния информационен център-Търговище (ОИЦ) по време на Националното специализирано изложение на ягодоплодните и Фестивала на малината.

На щанда на ОИЦ  посетителите имаха възможност да се запознаят с информационни материали, свързани с настоящия програмен период и подхода за реализиране на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Бяха поставени въпроси и за мерките за енергийна ефективност на предприятия и жилищни сгради, включително еднофамилни.

Серия от информационни срещи и консултации за възможностите за кандидатстване с Концепции за интегрирани териториални инвестиции (Концепции за ИТИ) проведе през месец август екипът на Областния информационен център-Търговище.

В тях се включиха представители на областната и общинските управи, Регионално управление на образованието, неправителствения сектор, здравеопазването и граждани.

Анкетно проучване за прилагането на новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и изпълнението на интегрирани проекти през програмен период 2021-2027 г. започна Звеното по медиация към Областния информационен център-Търговище, като част от експертния състав на Регионалния съвет за развитие.

Възможностите за сътрудничество и подготовка за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) бяха обсъдени днес на информационна среща, организирана от Областния информационен център в Търговище. В нея участваха областният управител на Търговище Гергана Цонева, заместник областният управител Петя Кирилова, секретарят на Община Търговище Христалина Халачева, ръководителите на звена и експерти в петте общини в региона, ангажирани с подготовката, управлението и изпълнението на проекти.

Екипът на Областния информационен център – Търговище, като част от звеното по медиация, започна работни срещи за представяне на Единни указания за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и за оказване на експертна подкрепа за тяхната подготовка. Първата консултация беше с експерти от Община Търговище. Този четвъртък е насрочена среща с представители на областната и общинските администрации в област Търговище за обсъждане на проектни идеи за интегрирано градско и териториално развитие и подготовка на концепции за ИТИ.

С провеждането на открита приемна Областният информационен център - Търговище (ОИЦ) се включи в традиционния Русалски панаир, който се провежда тази седмица в Попово. Над 40 души посетиха информационния щанд, разположен в началото на централната пешеходна зона.

„Предизвикателства и възможности в дигиталния свят“ бе темата на срещата, която Областния информационен център в Търговище организира днес в контекста на Европейска година на уменията #EuropeanYearOfSkills. Тя събра представители на бизнеса, образованието, държавни и местни администрации, граждански организации и медии, с цел да се повиши осведомеността за взаимна подкрепа на партньорите за насърчаване развитието на различни компетенции.

Информационна среща на тема „Дуалното обучение – шанс за изграждане на умения“ проведе екипът на Областния информационен център – Търговище с ученици от професионални гимназии в града. Целта на събитието бе да се запознаят с потенциала на дуалната система на обучение, която се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Фотоизложба за Деня на Европа подреди Областният информационен център - Търговище във фоайето на Художествената галерия „Никола Маринов“. Изложбата съдържа 12 пана с акценти от 12-годишна дейност на Центъра, посветена на повишаване на информираността на българските граждани относно политиките на ЕС. Изложбата може да бъде разгледана до 14 май.