Новини от ОИЦ - Хасково

Днес 22.06.2022 г., Областният информационен център в Хасково организира срещи с ученици от СУ „Паисий Хилендарски“ на тема  „52 стъпки за по-зелен град“.

Основна цел на инициативата бе да повиши информираността на най-младите граждани на Хасково за значението, опазването и устойчивото развитие на природното богатство в градските зони, както и да ги мотивира да се включат в опазване на зелената система в нашия град.

На 21.06.2022 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Стамболово публично информационно събитие на тема: „Европейски програми за младежта”.

Участниците получиха информация за предоставянето на средства от ЕСИФ по оперативните програми и бъдещето на Кохезионната политика на ЕС през периода 2021-2027 г.

На 07.06.2022 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Минерални бани публично информационно събитие, на което беше представена Кохезионната политика на ЕС заедно с предстоящите оперативни програми за програмен период 2021-2027 г.

На 06.06.2022 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Тополовград публично информационно събитие на тема: „Европейски програми за младежта”. Срещата бе насочена към ученици и преподаватели от СУ „Д-р Петър Берон“ с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми.

Днес, 09 май 2022 г.,  бе проведена работна среща на Областния информационен център в Хасково с представители на местни, регионални и национални медии. Основна цел на срещата бе да се представи приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през изминалия програмен период към изграждането на инвестиции в нашия регион.

На 04.05.2022 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Маджарово публично информационно събитие на тема: „Европейски програми за младежта”.

На 03.05.2022 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Хасково публично информационно събитие на тема: „Европейски програми за младежта”.

На 29.04.2022 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Свиленград публично информационно събитие на тема: „Европейски програми за младежта”. Срещата бе насочена към ученици и преподаватели от СУ „Д-р Петър Берон“ с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми.

На 28.04.2022 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Димитровград публично информационно събитие на тема: „Европейски програми за младежта”.

На 21.04.2022 г., Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Любимец публично информационно събитие на тема: „Европейски програми за младежта”.