УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране на идентичността на територията на МИРГ Бургас-Камено“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ

мярка 508-1 „Развитие и популяризиране на идентичността на територията на МИРГ Бургас-Камено“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране на идентичността на територията на МИРГ Бургас-Камено“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас-Камено  може да видите ТУК.

Файлови документи