УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.100 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.100 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас-Камено  може да видите ТУК.