Изменение на Заповед № МДР-ПП-02-4 от 01.08.2017 г. за утвърждаване на условията за кандидатстване, условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-3.003 „Събиране на данни по Национална програма за събир

Изменените условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-3.003 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни в сектор Рибарство 2017-2019 г.“ може да намерите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Izmeneni UK UI OO Pril.9.zip 649.22 KB