Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG14MFOP001-4.096-S2, Местна инициативна рибарска група НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ - Мярка 3.1 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.096-S2 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" може да видите ТУК.

Файлови документи