ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.006 „ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОРСКОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ И КОМПЕСАЦИОННИ РЕЖИМИ В РАМКИТЕ НА УСТОЙЧИВИТЕ РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ“

Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“

Въпросите и отговорите можете да видите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
QnA 1.6 - 1.006.docx 269.02 KB