УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-5.017-S1 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по ПМДР 2014-2020 г.

мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-5.017-S1 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. може да видите ТУК.

Файлови документи