ПЪРВА ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027

Документи от проведената първа писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027