УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № № BG14MFOP001-1.026 „ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ ВСЛЕДСТВИЕ НА АГРЕСИВНАТА ВОЙНА НА РУСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА..."

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-1.026 „ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ ВСЛЕДСТВИЕ НА АГРЕСИВНАТА ВОЙНА НА РУСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА, КОЯТО ЗАСТРАШАВА СИГУРНОСТТА НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ИЛИ ВЪЗПРЕПЯТСТВА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА РИБОЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ” може да видите ТУК.

Файлови документи