ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020

С Решение на Европейската комисия  C(2023) 8261 от 29.11.2023 г. е одобрено  изменение на Решение за изпълнение C(2015) 8065 за одобряване на Оперативна програма „Европейски фонд за морско дело и рибарство – оперативна програма за България”. Решението е въз основа на изпратеното от българските власти искане за изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

Файлови документи