Указание за прилагане на ПМС 160/2016 г.

Указание за прилагане на ПМС 160/2016 г., одобрено с докладна записка 93-3936 от 30.07.2020 от Рукоовдителя на УО на ПМДР

Указание за прилагане на ПМС 160/2016 г. може да видите ТУК.

Файлови документи