УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ –BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти №BG14MFOP001-4.042  “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено“ Mярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

може да видите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Spisak_nedopusnati_4.042.docx 214.33 KB