Изменение на индикативна годишна работна програма на ПМДР за 2020 г.