Глава 10 "Превенция и борба с нередностите и измамите" от Наръчник по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.

Настоящите правила са приети на основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, във връзка с чл. 69, ал. 6 от ЗУСЕСИФ и можете да ги намерите тук.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Глава 10.7z 2.45 MB