УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ –№ BG14MFOP001-4.040, МИРГ ПОМОРИЕ, МЯРКА 5 „ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ В МЕСТН

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № № BG14MFOP001-4.040, МИРГ ПОМОРИЕ, МЯРКА 5 „ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И МОРСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“ може да видите ТУК.

Файлови документи