ИЗМЕНЕНИЕ НА ГЛАВА 10 "ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ" ОТ НАРЪЧНИК ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 - 2020 Г.