ВТОРИ РАБОТЕН ВАРИАНТ НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027 Г.

Втори работен вариант на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. може да намерите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
EMFAF 2021-2027 second draft-15.10.2021_1.docx 407.05 KB