Академия за фондовете на ЕС

На 24 януари 2023 г. по покана на г-н Атанас Пеканов – заместник-министър-председател по управление на европейските средства, г-жа Ирена Първанова – ръководител на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“ за програмен период 2021-2027 г.