ОИЦ-Пловдив

Още една ползотворна информационна среща се проведе на 27 май в приятната атмосфера на родната къща на Иван Вазов в град Сопот. След като се запознаха с експозицията и перспективите за развитие на музея, експертите на Областен информационен център – Пловдив обсъдиха с директора на Къща музей "Иван Вазов" - Борислава Петрова и екипа ѝ актуалните и предстоящи възможности за финансиране на европроекти до края на годината.

Инициативата се реализира от Областен Информационен Център - Пловдив и Nina Sport Academy в подкрепа на децата с епилепсия. На 11-ти май на игрищата на ОП „Младежки център Пловдив“ десетки   деца заедно с техните родители танцуваха, състезаваха се, играха футбол, волейбол и баскетбол. А томболата с награди направи този ден още по-специален за всички присъстващи деца.

През изминалата седмица екипът на ОИЦ-Пловдив организира и проведе поредица от срещи, в които предостави информация относно възможностите за финансиране на проекти от европрограмите до края на годината.

Областният информационен център-Пловдив се включи в информационна среща за разясняване условията и указанията за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Той е изцяло насочен към градското развитие с териториален обхват десетте големи градски общини в страната, сред които е Община Пловдив.

Община Садово представи Концепция за интегрирана териториална инвестиция на Асеновград и партньори (КИТИ). Публичното обсъждане се проведе днес от Областен информационен център – Пловдив.

Областен информационен център – Пловдив организира обществено обсъждане, на което бе представена концепция за интегрирани териториални инвестиции "По пътя на Античността" - Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион. В нея участват община Пловдив, община Стара Загора и община Хисаря.

Областен информационен център – Пловдив продължава с провеждането на публични събития в общините, които имат участие в концепциите за интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период. Те ще приключат на 22 март, когато е последното събитие в община Садово. Днес обществеността в Раковски бе запозната с дейностите, заложени в концепцията: „Подобряване на жизнената среда в община Раковски и община Марица чрез интегрирани териториални инвестиции в околна среда, здравеопазване, устойчив транспорт, икономика, образование и социални услуги.“

Днес в зала на община Асеновград се проведе публичното обсъждане на общо три концепции, преминали първи етап на одобрение. Областен информационен център – Пловдив организира събитието с цел проучване на нагласите и измерване на общественото одобрение на преминалите на този етап концепции за интегрирано териториално развитие (КИТИ).