# Интеррег VА Румъния-България 2021-2027; ОИЦ-Враца;

   Експерти от ОИЦ – Враца се включиха  в информационно събитие, относно Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния-България, което се  проведе на 02.04.2024 г. в залата на ТПП, град Враца.