#EUinmyregion

   Националната кампания за 2019 г. на Мрежата от 27 Областни информационни центъра в страната, част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“, насърчи младите хора да бъдат креативни, да мислят новаторски, да влязат в ролята на млади предприемачи.